Den professionella pilflätaren markerar här först de två hörnen där den höga sidan av staketet ska vara. Sedan borrar de hålen för stolparna med en bensindriven jordborr. Det går även bra med mindre verktyg. Stolparna bankas på plats med en stolpnedslagare.

Den totala längden mellan de två hörnen är 4,5 meter. Utifrån det måttet kan pilflätaren räkna ut hur stort avstånden mellan stolparna ska vara. Hur stort avstånd du vill ha beror på hur kraftig pil du använder.

Det här är mellanstorlek med en diameter på cirka 2,5 till 3,5 centimeter i rotänden. Avståndet mellan stolparna ska därför helst vara mellan 50 och 60 centimeter.

En tjockare eller en tunnare pilsort hade inneburit att pålarna antingen skulle placeras på större avstånd eller närmre varandra. Om du använder de tjockaste pilgrenarna kan du sätta stolparna med upp till 1 meters avstånd.

Om du använder de tunnaste så använd också mindre stolpar och sätt dem med ned till 30 centimeters avstånd. Stolparnas placering markeras ut hela vägen mellan de två hörnstolparna innan den tredje hamras på plats.

Den kortare stolpen ska inte så djupt ner i jorden som de andra två och därför behöver den bara slås ner med hammare.Mät noga med måttband innan du sticker ner stolpen i jorden. Höjden kan du justera med hjälp av ett vattenpass.

Gör på samma sätt på de två sista sidorna. Använd eventuellt också ett snöre när du ska justera stolparnas höjd. Pilflätarna använder jordborren och stolpnedslagaren igen när de högre stolparna ska ner i jorden.

Det är viktigt att de kommer djupt ner för att kunna stå emot väder och vind, men även de påfrestningar som uppstår i staketet när pilen ska flätas. Kontrollera att pålarna står någorlunda jämnt med ett vattenpass.

Det behöver inte vara helt exakt eftersom grenarnas varierande storlek gör att ett pilflätat staket ändå aldrig får ett helt enhetligt utseende. När alla stolparna är på plats sorterar du pilen i tunna och tjocka grenar.

De tjocka ska du använda längst ner och högst upp, och de tunna i mitten. När det är gjort kan du börja fläta ditt staket. Kom ihåg att alltid börja fläta från grenens tjocka del. Det kan vara bra att ha någon som hjälper till.

Det är också viktigt att du inte hela tiden flätar samma väg runt staketet utan försök fördela tjocka och tunna grenändar jämnt över stolparna. När du har flätat cirka 4-5 lager grenar ska du borra hål i den nedersta grenen vid varje stolpe.

Borra både på insidan och på utsidan av staketet. De nedersta grenarna ska nu skruvas fast i stolpen. Det hindrar att de faller ner och kommer i kontakt med jorden – och därmed snabbare förstörs.

Skruvarna ska inte borras in helt, utan bara tillräckligt mycket för att hålla grenen på plats. Sedan fortsätter man att fläta som förut. De överskjutande delarna av grenarna klipper du av fortlöpande med en grensax.

När du nått den höjd som du vill ha, sätter du på samma sätt som innan en skruv i de översta grenarna. Då slipper du att de ”hoppar upp”. När det är gjort fortsätter man att fläta på den högre delen av staketet.

Kom som sagt ihåg att byta riktning emellanåt så att grenarna blir snyggt fördelade. När staketet är cirka 20-25 centimeter från toppen av stolparna lindar du ståltråd runt de tre yttersta stolparna.

Ståltrådsändarna virar du fast ordentligt, och använd sedan en kniv för att vira ihop ståltråden mellan stolparna.När du gör fast staketet på det sättet kommer grenarna inte att skjuta den yttersta stolpen utåt.

Ståltråden fördelar alltså en del av trycket ut på de andra två stolparna och håller därmed den yttersta pålen på plats.Gör samma sak på den andra sidan av staketet. Sedan täcker du ståltråden med ännu en pilgren och resten av staketet flätas färdigt.

Stanna ett par centimeter från stolpens topp och skruva på samma sätt som tidigare fast de översta grenarna. Pilflätarna använder vattenpass för att se till att ändarna på staketet är jämna.

Överskjutande grenar sågar de av med en fogsvans. Och på samma sätt klipps de överskjutande grenarna på mitten av staketet av. När det är gjort – i båda ändar – är staketet helt färdigt.