Jorden i liten kruka torkar fort ut och behöver vatten igen, men självvattnande lådor kan rymma upp till 50 liter vatten åt gången och behöver därför inte fyllas på så ofta. Det enklaste sättet att gödsla är att använda flytande näring som du löser upp i vattnet. Följ bara doseringsinstruktionerna på etiketten.

Under varmare perioder avdunstar emellertid mer vatten från bladmassan och då hinner inte plantorna tillägna sig näringen på samma sätt. Det betyder att näringssalterna blir kvar i krukan istället och det kan skada plantan.

Så när det är mycket varmt bör du dra ner på gödslingsmängden, till exempelvis en halv dos, eller nöja dig med att bara vattna med rent vatten – alltså helt låta bli att gödsla – cirka varannan gång du vattnar. De här gurkorna har fått lagom med näring. Men i gengäld har de saknat vatten.

Bladen hänger och de nedersta gurkorna har förstörts. Det är typiskt om plantan fått för lite vatten. I det här fallet är det förmodligen persiljan i mitten som har tagit extra hårt på vattenreservoaren. Även om odlingssäcken har vattnats en gång om dagen så har det uppenbarligen inte varit tillräckligt.

Därför ser Lena nu till att dels vattna säcken oftare och dels att skörda av persiljan så att den i fortsättningen inte kommer att vara så törstig. Det finns olika sorters droppbevattningssystem som man kan installera för att förenkla bevattningen.

Här är ett automatiskt bevattningssystem som är kopplat direkt till vattenledningen. Den här bevattningsanordningen är enklare. Den består av två plastsäckar, monteringsbeslag, kopplingsslangar och munstycken som du kan justera vattenmängden med.

Säckarna monteras på drivhusets vägg med de medföljande beslagen och skruvar. Därefter kopplar du ihop de två säckarna med en slang. Slangen sätter du fast i botten på varje säck som är utrustad med samma sorts ventiler som på en badboll. Du mäter upp hur långa slangarna ska vara så att de passar anordningen.

Kapa slangarna och montera munstyckena, och placera dem vid varje planta. När allt är monterat är det bara att fylla plastsäckarna. Kom ihåg att tillsätta flytande gödsel. Vattenmängden ska justeras.

Det gör du genom att vrida på munstycket tills du tycker att vattenmängden är lagom. I fortsättningen är det alltså bara säckarna du ska komma ihåg att fylla med vatten och gödsel.