De är lätta att arbeta med eftersom de har en fast form och finns i många olika storlekar och utformningar. Dessutom är de enkla att sänka ner på dammens botten eftersom du lätt kan binda ett snöre i korgens kanter. Som ett alternativ finns det även sådana här planteringspåsar. De finns också i olika storlekar.

Påsarna är lätta att forma och böja, och passar därför bra om du ska plantera mellan stenar i dammen. Men påsarna är svårare att använda om de ska placeras djupare ner i dammen eftersom man helst ska undvika att göra hål i dem för snören.

Planteringspåsarna är gjorda av ett material som vattnet lätt kan tränga igenom så att jorden hålls fuktig utan den kommer ut i dammen. Både planteringskorgarna och påsarna kan på grund av de varierande storlekarna användas till alla sorters vattenväxter och kan – trots lite besvär – användas till alla djup.

Djupet är dock avgörande för vilken typ av jord du ska använda.Här har Dan ställt upp två olika sorters jord. Den ena är så kallad vattenväxtjord. Det är torv med tillsatt ishavslera och grus. Den jorden är avsedd för växter som ska stå högt i dammen. Det andra är ishavslera.

Den är porös och mycket näringsrik och passar bäst för de växter som ska stå på dammens botten. Det kan ofta vara en bra idé att blanda de två sorterna. Man ska bara tänka på att ju närmre botten planteringskorgen ska placeras desto mer lera ska det vara i den – och omvänt – ju närmre ytan desto mer torv.

För att hålla jorden och leran på plats är det bra att lägga granitsingel överst i planteringskorgen. Det håller jorden på plats och förhindrar samtidigt nyfikna fiskar från att böka runt i jorden och i värsta fall skada växterna. Ju större fiskarna i dammen är desto större ska stenarna vara.

Har du mycket stora fiskar kan det vara bra att lägga kullerstenar överst i korgen. Dan rekommenderar att man använder granitsten. Den innehåller nämligen ingen kalk som kan gynna algväxten i din damm. Det är också en bra idé att använda en näringskula till dina vattenväxter. Den här näringskulan kan användas året om.

Den avger näringsämnen i takt med att temperaturen stiger. Då riskerar man inte att övergöda växterna och sticker du ner den långtidsverkande näringen i krukorna på hösten när du ändå klipper ner växterna så avges näringen så fort vädret blir varmare och växtsäsongen sätter igång. Med ett urval av de här olika jord- och planteringskorgarna och lite näring är du väl rustad för att plantera i din damm.