Den här dammen har stått i ett par år utan ordentlig skötsel. Det syns tydligt på växterna som har fått lov att växa okontrollerat. Det är bland annat den här sjöranunkeln, Ranunculus lingua grandiflora, som känns igen på sina smala blad, som har fått lov att växa fritt och breda ut sig över en stor del av dammen.

Dan fiskar in den med en kratta och klipper av den efter hand. Allt det växtmaterial han tar bort skulle annars bara ligga och ruttna i vattnet och bidra till ytterligare algväxt i det redan mycket gröna vattnet.

När det mesta av sjöranunkeln är bortklippt stöter Dan på en kruka med näckrosor som han tar upp. Han tar bort några av de äldre stjälkarna och klipper ner den lite innan han fortsätter med att ta bort starr (Carex) från dammen. När det mesta av starret är borta stöter Dan på ännu en kruka med en näckros.

Den fiskar han också upp för att putsa till. Han börjar med rötterna som sticker ut ur krukans botten. Han fortsätter sedan med att klippa av de större bladen så att plantan kan använda mer energi på de små bladen som så som kommer att sitta kvar under vintern och vänta på att det blir varmt och soligt igen så att de kan skjuta i höjden.

Så är det dags att putsa ängsullen. Men han bestämmer sig istället för att ta bort en stor del av den eftersom växten är mycket kraftig och kan klara en ordentlig uttunning som den här. Det vissna växtmaterialet slängs på komposten. Och så sätter Dan tillbaka de två näckrosorna i dammen.

Nu får de lite mer plats mellan sig. Framöver kommer de båda att ha lite mer utrymme att breda ut sig på och det kommer att ge bättre spridning i dammens plantering. Det växtmaterial som Dan hitintills har tagit bort från dammen har ökat dammens vattenyta med två kvadratmeter.

Samtidigt har vattnets näringsinnehåll också reducerats väsentligt. Till slut tar han bort de blad som har fallit av växterna. Och så kan han med gott samvete invänta våren när dammens växter börjar växa på nytt.