Men finns flera saker du kan göra för att hålla temperaturen stabil i din damm. För det första är det viktigt att du placerar dammen på ett ställe där det finns skugga en stor del av dagen och helst mitt på dagen, t ex vid några städsegröna träd eller intill ditt hus.

Dammen ska helst inte få mer än 5-6 timmars sol om dagen. Dammens djup har också betydelse för temperaturen. Ju djupare din damm är desto mindre är risken för stora temperatursvängningar. Värme kan även få en stor del av vattnet i dammen att avdunsta.

Det kan få ägaren att tro att dammen är otät och kanske sätta igång att tömma dammen utan att det egentligen behövs. Blir det en riktigt torr och varm sommar kan vattenståndet i din damm riskera att sjunka med upp till en centimeter om dagen.

Slutlige kan man också hålla temperaturen nere genom att skapa rörelse och cirkulation i dammen. Vatten i rörelse värms inte upp så lätt som stillastående vatten, så ju mer rörelse desto bättre. Det är alltså en strålande idé att ha en bäck eller en fontän i anknytning till trädgårdsdammen som ett komplement till pump och filter.