Björkar avger t ex en massa pollen och tappar ofta grenar, och det är sådant som kan vara mycket besvärligt att få bort från dammen om det landar i vattnet. Därför ska du inte placera din damm alltför nära trädgårdens björkar.

Men om en sådan plats är den enda som passar din damm så bör du fälla björkarna innan du sätter igång med att anlägga din trädgårdsdamm. Då undviker du en massa extraarbete och på sikt säkert också en viss irritation.