I det här trädet växer grenarna kors och tvärs och skuggar varandra. Som tumregel bör inga grenar korsa varandra. Samma sak gäller de lodräta grenar som yrkesmannen kallar för vattenskott. Även de ska klippas av.

När du beskär en gren ska du göra det ovanför en knopp. Då har trädet en bättre chans att läka såret efter beskärningen. Det minskar också risken för infektioner och sjukdomar.

Om du bara klipper av alla de tvärgående grenarna samt de lodräta vattenskotten kommer trädet att breda ut sig mycket. Därför är det bra att kapa de yttersta grenarna, så att trädet blir mer rektangulärt i formen.

Beskärningen bör utföras under sommarhalvåret, då trädet lättare kan läka sig själv och inte heller skjuter vattenskott. Nu är trädet mindre än före beskärningen, men i gengäld kommer det att bära större äpplen i framtiden.