Först och främst är det en förutsättning att det träd som du ska plantera har bra rotsystem. Det ska finnas gott om de minsta rötterna eftersom det är genom dem som trädet tar upp vatten och näring.

Har trädet inte ett fint rotsystem bör du byta det eller hitta ett annat. Det är också viktigt att du inte planterar trädet för djupt så att rötterna inte får syre. Trädet ska planteras så att rötterna nätt och jämnt täcks även om det innebär att trädet inte står särskilt stadigt.

Jorden kring trädet ska luckras så att trädets rötter lätt kan förgrena sig så trädgårdsanläggaren gräver ett hål med en radie på cirka en halv meter runt trädet. Hålet ska också vara cirka en halv meter djupt och det är viktigt att du luckrar upp jorden i hålets botten.

När jorden har luckrats läggs den tillbaka i hålet så att trädet står på önskad höjd. Därefter täcker man rötterna med jord. Trädgårdsanläggaren trampar till jorden runt trädet ganska lätt medan han fyller hålet.

Till sist gör anläggaren en liten vall runt trädet som ska hjälpa till att hålla kvar vatten som i en vattenskål. Trädet behöver nämligen ganska mycket vatten i början.

Jorden ska vara fuktig och om sommaren ska trädet ha omkring en spann vatten om dagen. På grund av trädets flata rotsystem står trädet inte särskilt stadigt så trädgårdsanläggaren binder upp det.Om du följer dessa regler ska du se att ditt träd snabbt växer sig högt.