Sagt och gjort. Med den stora motorsågen, som har ett blad på 50 cm, är det inget problem att kapa till stora trädgårdsplattor.

De kapas till i 10 cm tjocklek. Det är viktigt att såga igenom med ett enda snitt och håll sågen i rät vinkel så att plattorna inte blir skeva. Om man inte kan såga igenom i ett moment kan man såga igenom till hälften och sen vända på stammen.

Då är det viktigt att fortsätta såga nerifrån annars är det omöjligt att få ett rakt snitt. De snygga plattorna kan användas som trampstenar i köksträdgården eller som en gångväg till sandlådan. Det skulle barnen tycka om.