Med rätt teknik kan du få trädet att falla i den riktning du vill.

Med rätt teknik kan du få trädet att falla i den riktning du vill.

Det finns inget bättre ljud än knäck- och knakljuden från ett stort, vackert träd, som landar fint på gräsmattan. Men även med ett långt och kraftigt rep bundet i toppen av det tio meter höga bokträdet med en stamtjocklek på 40 centimeter i diameter har du inte en chans att styra riktningen om trädet börjar att välta åt fel håll.

Ett friskt träd av denna kaliber kan lätt väga över sex ton, och då den översta tredjedelen väger lika mycket som de två nedersta tillsammans, kan det väldigt snabbt bli farligt. Men du kan faktiskt göra mycket för att styra trädets fall, du ska bara känna till den rätta tekniken.

Ladda ned artikeln och se hur du fäller trädet i trädgården

I den här artikeln visar vi hur man fäller vanliga trädgårdsträd med en maximal stamtjocklek på 40 centimeter.

Står du med ett tjockare, högre och tyngre träd, bör du anlita professionella trädfällare. Det samma gäller om trädet lutar in mot huset, mot grannens tomt eller mot andra byggnader/förråd som du inte vill krossa.