Lätt
Svår

Det kan i längden bli tämligen trist att blicka ut över en infart som enbart är täckt med singel, asfalt eller betongstenar, och många försöker därför att bryta enformigheten med blommor, buskar eller träd. Med mindre växter är det inga problem, men om du vill plantera ett träd ställs det lite större krav på förberedelserna. Ett träd kräver nämligen plats såväl ovan jord som nere i jorden för att trivas och kunna utvecklas optimalt. Om dessa krav inte uppfylls slutar det i bästa fall med att trädet inte trivs, och i värsta fall är risken stor att trädets rötter lyfter beläggningen på infarten... Det finns dock inga skäl att ge upp drömmen om att få se ett träd växa sig högt på infarten, för lösningen är faktiskt enkel. Trädet ska bara planteras i något som påminner om en blomkruka i jätteformat. Den fylls med två lager sten (även kallat ett skelett) och mulljord. Denna metod innebär att man skapar ett rotvänligt bärlager eller fäste för trädet, och det ger trädet optimala växtbetingelser och gör det samtidigt möjligt att hålla infarten i det skick du är van vid. Du kan till och med använda utrymmet runt trädet som parkeringsplats, utan att vara rädd för att underlaget ska pressas ihop av trycket från hjulen.