En så omfattande blomning och fruktsättning som trädet visar just nu, tröttar ut trädet så mycket att det inte har tillräckligt med energi för att blomma nästa år. Trädet är med andra ord inne i en ond cirkel.

Fenomenet kallas alternans, och det är i grund och botten en obalans hos trädet. Som tur är finns det möjlighet att hjälpa trädet att komma i rätt balans igen. Men det kräver lite pyssel.

Det år som trädet blommar rikligt ska du nämligen ut och ta bort en del av blommorna. Se till att knipsa av de blommor som ändå inte skulle ge fin frukt.

Det är exempelvis de blommor som sitter i skugga, alltså blommor som vänder sig bort från solen och blommor som sitter på undersidan av grenarna. Om du har tur behöver du bara gallra denna enda gång för att trädet ska komma i balans igen.

Alternans uppstår ofta när det varit frost under blomningstiden. Frosten förstör blommorna och så kommer det ingen frukt det året. Året därpå kommer trädet att kompensera för den uteblivna fruktsättningen och producera extra många blommor.

Då blir det obalans igen och så får du gå ut och gallra igen så att trädet kommer i balans.