Trädet har stått i ett drivhus på plantskolan tills för ett par månader sedan. Nu planteras det mot den första pinnen i raden. Vissa grenspetsar har frusit tillbaka lite, så hon putsar till trädet när det kommit i jorden.

När man planterar träd som har stått i krukor är det en bra idé att lossa rötterna i jordklumpens botten innan man planterar. Då är det lättare för dem att söka sig ner i jorden. De barrotade fruktträden har hon förvarat i en plastsäck för att de inte ska torka ut.

De planteras också, och de ska precis som häckplantorna sättas i ett hål som är så djupt att rötterna inte trasslar ihop sig. Träden ska i allmänhet planteras på samma djup som de har varit planterade på plantskolan. Förädlingsstället på fruktträd ska alltid vara ovan jord.

Annars riskerar man att det träd som är inympat börjar rota sig. Här är ett litet päronträd som är inympat på en svagväxande grundstam från ett kvittenträd. Om päronträdet slår rot kan det bli upp till 20 meter högt och det skulle inte vara bra här.

Men så länge förädlingsstället är ovan jord är det inga problem för då är det grundstammen som avgör trädets slutliga höjd. Nu har alla träd i spaljén kommit i jord, och Maren avslutar med att vattna dem ordentligt. Alla träd ska nu bindas fast i käpparna med ett mjukt gummisnöre.

Genom att linda gummisnöret om stammen på det här sättet, undviker man att barken får skavsår när det blåser. Då är spaljén med fruktträd anlagd. När alla rader är markerade och snörena är uppsatta kan anläggningsarbetet fortsätta. Maren markerar var kanten av surjordsbädden för blåbär ska vara.

Hon spänner snörena igen. Då blir det enklare att överblicka när hon ska sätta igång med arbetet. Mikael sticker spaden i jorden med det samma. Hela jordstycket till bädden ska grävas upp ner till en halv meters djup. Under tiden har Maren hämtat några små hallonplantor.

De är alla hösthallon. Hallonplantor breder ut sig snabbt genom utlöpare – lite som kirskål faktiskt. När de växer ostörda i skogen breder de ut sig som en matta. De här plantorna kommer därför snabbt att fylla ut hela raden även om hon planterar dem på lite avstånd från varandra.

Hallonplantorna ska planteras i samma djup som de stått i tidigare. Den här lilla raden hallonbuskar kommer att få bär redan till hösten. De vattnas, och så ska bara få växa sig stora och fina.

Blåbärsbädden är utgrävd. Bottnen jämnas bara till så den är någorlunda slät, och så ska det fyllas på med vitmossetorv. Om jorden i trädgården är mycket kalkrik bör man fodra planteringsgropen med ogräsduk innan den fylls med vitmossetorv. Det hindrar att trädgårdsjorden blandar sig med vitmossetorven.

Vitmossetorv har ett lågt pH-värde, vilket är motsatsen till en mycket kalkrik jord. Man säger också att vitmossetorven är sur. Det passar blåbärsbuskarna utmärkt. Maren sätter igång med att vattna bädden.

Det kan ta lite tid eftersom vattnet har svårt att tränga ner i vitmossetorven. Men man får ha tålamod och röra ner vattnet lite i vitmossetorven efterhand. Vitmossetorv framställs av det översta lagret av högmossen. Produkten kan vara dyr – och den är inte heller en obegränsad naturresurs.

Men det finns andra material som man också kan använda till surjordsbädden. Om du till exempel har tillgång till granbarr eller de sura bladen från bok eller ek, så kan de också användas. Här blandas den inköpta vitmossetorven med sågspån från eksyllarna som användes till de upphöjda odlingsbäddarna.

Sågspånet blandas väl med vitmossetorven och Maren fortsätter att vattna igenom ordentligt. Vitmossetorven är mycket luftigt så Mikael går en runda i bädden och stampar till materialet lite. Till slut är bädden klar för plantering.

Blåbär behöver korspollinering för att få bär. Så det behövs minst två olika sorter. Här är sammanlagt fyra sorter med olika mognadstid.När Maren valt ut sorterna har hon mixat buskarna så att hon får bär under så lång period som möjligt – från slutet av juli och ända fram i september.

Hon placerar buskarna så att sorterna står blandade för att gynna pollineringen. Och så ska de bara planteras i jorden i samma djup som de stått i krukan. En blåbärsbuske har varit planterad i en kruka sur sandjord. Det går också bra när det gäller blåbär, bara det inte är kalk i jorden.

Till sist vattnar hon förstås och så är bädden färdig. I den ena odlingsbädden ska det vara både lingon och tranbär. Även de ska växa i sur jord. Där kan Mikael nöja sig med att bara gräva ett spadtag ner eftersom vitmossetorven kommer att ligga över den vanliga jordnivån i trädgården på grund av syllarna som bildar ramen omkring odlingsbädden.

Jorden som han gräver bort kan användas i den andra bädden.Här ska det växa jordgubbar och de stormtrivs i den vanliga, fina trädgårdsjorden. Mikael gräver vidare medan Maren hämtar en omgång kompost till det blivande jordgubbslandet.

Ett tunt lager kompost kommer att ge jordgubbarna en bra start i den odlingsbädden. Hon vänder ner komposten i jorden med en grep, och sedan är bädden klar för de små plantorna. Hon har valt två olika sorter för att förlänga säsongen, Sonata och Darselect, och det är Darselect som kommer att mogna först.

Båda sorterna är robusta och motståndskraftiga mot olika sorters sjukdomar, bland annat svampsjukdomen gråmögel som vissa andra sorter – t ex Senga sengana – lätt dukar under för. De flesta jordgubbssorter är självpollinerande så man behöver inte två olika sorter för att få bär.

Jordgubbsplantor ska inte planteras för djupt. Kronan, som är den delen av plantan där bladen avdelas, ska vara synligt ovan jord. Och medan hon fortsätter att plantera hämtar Mikael vitmossetorven till den andra odlingsbädden.

Till sist får plantorna ordentligt med vatten. Så ska de ha tid att etablera sig och börja blomma så att det kan bli massor av läckra bär om några månader. I bär- och fruktträdgården ska det också vara en vindruvsplanta. Den får plats vid spaljén mot grannen. Plantan har redan två stockar.

Men Maren vill hellre bara ha en stock som hon kan forma sin planta utifrån. Om plantan har två stockar så kommer den att använda sin energi till dem båda, så därför klipper Maren av den tunnaste så att växten kan koncentrera sin energi på den utvalda stocken istället.

Innan hon planterar vinplantan i jorden lossar hon försiktigt rotsystemet. Vinstocken binder hon fast i spaljén. Den har redan några knoppar. Men hon tar bort ett par av dem genast, för nu gäller det att plantan i första hand använder sin kraft till att utvecklas i toppen.

Sidoskottet som ska få sitta kvar, sitter bra i förhållande till spaljén. Odlingsbädden med vitmossa är färdig och genomvattnad, och klar för att planteras med lingon och tranbär. Tranbär är självpollinerande men vissa sorter ger bättre fruktsättning. Här är sorten Stevens och den längre och rangligare sorten Centerville.

Lingonen däremot, behöver korspollineras. Ännu så länge har Maren bara fått levererat sorten Red Pearl, men sedan kommer även pollineringssorten Koralle att planteras i rabatten. Planteringsavståndet är inte så avgörande för tranbär. De slår rot när stänglarna når jorden och de kommer med tiden att täcka marken helt.

När alla plantorna är i jorden tar hon fram vattenslangen. Några veckor senare har de sista bärbuskarna och de små pelarträden också kommit i jorden.