Hitta bara ett annat körsbärsträd hos en granne – eller t ex i skogsbrynet – och klipp av några grenar. Det ska vara en annan sort än ditt eget körsbärsträd. Och det är viktigt att båda körsbärsträden blommar.

Sätt de avklippta grenarna under körsbärsträdet som du vill ska ge frukt. Sätt dem i en spann vatten så håller det tillräckligt länge. Lägg också ner en tung sten i spannen, så välter den inte om det kommer en vindstöt.

Nu kommer de avklippta grenarna från det främmande trädet locka bina som tar med fruktbart blompollen upp till körsbärsträdets blommor. Mer behövs faktiskt inte för att du ska kunna se fram emot en läcker körsbärsskörd.