Svampen smittar där det finns fukt, exempelvis genom ett sår i barken, en grenklyka eller ett litet ärr, t ex efter fjolårets lövfällning. Om du upptäcker ett angripet sår på trädet är det därför viktigt att du skär bort hela det angripna området.

Använd en vass kniv. Och fortsätt att skära tills du kan se att du nått in till stammens friska trä.Skär rent såret i torrt väder och smörj inte på något efteråt. Bäst sårläkning blir det nämligen när man låter snittytan torka ut. Fruktträdskräfta kan även angripa päronträd.

Du kan oftast undvika svampsjukdomen om du väljer sorter som t ex Aroma och Ingrid Marie, som är friska och motståndskraftiga mot fruktträdskräfta. Men om skadan redan är skedd, och du har skurit rent såret, så se till att städa upp ordentligt efter dig och ta bort allt sjukt material från trädgården.