De bildar redan en lutande, låg spaljé. När man låter träden växa på det här sättet dämpar man tillväxten och främjar fruktsättningen. Hitintills har stammarna varit uppbundna mot några bambukäppar, men nu har de blivit tillräckligt stora för att bindas direkt upp på vajern.

När man binder upp träden passar det bra att också beskära dem. Maren tar först bort ett rotskott från en grundstam. Det kommer inte till användning i spaljén i vilket fall som helst. Sedan ska alla de lodräta skotten bort. De fruktbärande grenarna växer i allmänhet mer vågrät.

Träden ska beskäras så att det finns tillräckligt med ljus och luft för de skott som ska vara kvar, så att trädet får de bästa förutsättningarna för att sätta frukt på det begränsade utrymmet. Sedan ska stammen bara bindas upp till vajern.

Hon använder ett tjockt gummisnöre som har bra elasticitet och som är mycket hållbart. Nu är träden ordentligt uppbundna, och det är bara att vänta några månader så kan man gå ut och plocka härliga, saftiga päron. I den nyanlagda fruktträdgården är spaljén uppbyggd på ett lite annorlunda sätt.

Här ska stammarna växa lodrätt och grenarna ska bindas vågrätt ut åt sidorna på den uppspända vajrarna.Man behöver forma och förbereda de nyplanterade träden för spaljén redan från början. Därför sätter Maren redan igång med att binda upp det här lilla päronträdet till vajern – bara en dryg månad efter att trädet planterats.

De grenar som passar någorlunda till vajerns höjd tvingar hon ner genom att binda dem till den. Efter lite tid kommer grenarna att forma sig efter uppbindningen. De grenar som växter i en annan riktning klipper hon bort. Det gäller även de grenar som växer för lodrätt. Hon kortar också stammen lite.

Det främjar utvecklingen av nya sidoskott. För att få sidoskott ut rakt mot vajrarna kortar hon stammen lite över snörenas höjd. Trädet kommer alltid att försöka bilda en ny topp. Så de översta sidoskotten kommer att kämpa om utrymmet och bli styva skott som inte passar spaljén.

Sidoskotten under snittytan kommer att utvecklas mer vågrätt och därmed sätta fler frukter. De kommer att växa utåt i höjd med vajrarna. Längre ner är det också ett par skott på väg, som kan bindas upp. Det ena blommar redan men just nu är det viktigare att skottet växer än att trädet sätter frukt.

Därför klipper hon genast av blommorna. Så fortsätter hon med nästa träd i spaljén. Det är nu, medan skotten är unga som träden ska formas. Och genom att beskära kan hon få vissa knoppar att utvecklas så att spaljén förhoppningsvis kan få den form som hon önskar.

I fruktträdgårdens andra spaljé växer den taggfria björnbärsplantan. Den är planterad mitt emellan de två stolparna. Björnbär sätter frukt på fjolårsskotten. De skärs sedan bort för att ge plats åt de fruktbärande skotten året därpå.

För att hålla styr på de nya årsskotten och fjolårsskotten är det därför lämpligt att odla björnbär i spaljé. Björnbärsplantan har ännu inte börjat växa i år. Så alla de gröna skotten är från sista året, och därför kommer den att bära frukt senare på säsongen.

När Maren binder alla de gröna skotten till samma sida är det lätt att senare binda alla nya skott mot den motsatta sidan efterhand som de växer upp. Hon använder här vanligt bastbelagt uppbindningssnöre till uppgiften. Det är lätt att arbeta med och kommer också att vara lätt att ta bort när skotten ska klippas ner nästa vår.

Det har nu gått ett par månader sedan Maren beskar fruktträden i hopp om att få dem att skjuta nya skott som passar vajrarnas höjd. De nya skotten tvingar hon ner vågrätt, exempelvis med en vanlig klädnypa. Plommonträden är svårare att styra än de andra fruktträden som växer i spaljén.

På det här trädet har det t ex bara växt grenar på ena sidan av spaljén. Men det finns som tur är några sätt som man kan försöka styra växtsättet på. Det enklaste är att skära ner trädet till cirka tio centimeter över det ställe man vill att sidogrenarna att växa från.

Då är chansen störst att det kommer grenar som passar spaljéns vajrar, men det kan ta lite längre tid innan man får plommon. Men istället ska Maren välja ut de grenar hon vill satsa på de åt den ena sidan och sedan skära bort de överflödiga.

Hon börjar med att binda upp den översta delen av trädet mot stolpen. Nu syns det tydligare vilka grenar som passar vajrarnas höjd. Hon sätter en klädnypa i den nedersta grenen för att tvinga ner den mer horisontellt. Vågräta grenar är nämligen mer fruktbärande än lodräta grenar.

Grenen klipper hon av, men inte mer än att det fortfarande är en liten bit kvar som kan bära frukt. Grenen ovanför får lov att växa sig längre eftersom den passar för att bindas upp på vajern. Hon använder samma metod på de översta grenarna.

Nu är chanserna goda för att det ska börja växa grenar på den andra sidan också. Så länge stammen får tillräckligt med ljus kommer trädet förmodligen att skjuta nya grenar. Det fristående äppelträdet av sorten Redfree behöver också lite uppmärksamhet, även om här inte finns några vajrar eller annat som trädet ska bindas upp mot.

Maren hänger upp en strumpa med några stenar i på en av de lodräta grenarna. Det kommer att tynga ner den i en mer vågrät position. Grenar som växer horisontellt är mer fruktbärande och kan också tåla att bära mycket frukt utan att knäckas.

Aprikosträdet i den ena av spaljéerna växer på ett lite annat sätt än de andra fruktträden. Det passar bättre att låta det här trädet växa som en solfjäder snarare än med vågräta grenar. Det har kommit ett rotskott från grundstammen som genast ska bort. Och på den andra sidan av stammen växer ett skott som sitter för lågt.

Nu kan Maren börja forma trädet och binda upp det i den solfjädersform hon vill ha. Själva uppbindningen går till precis som på de andra träden. Hon formar bara trädet så att det får möjlighet att växa snett åt sidan. Nu återstår bara att klippa av vissa grenar som inte växer ändamålsenligt.

Det har nu gått en och en halv månad sedan den här grenen blev nertvingad i en vågrät position med en klädnypa. Det ser fint ut det första stycket. Men när skottet blir längre kommer det automatiskt att växa lodrätt om man inte fixerar det i en mer vågrät position genom att binda fast det.Grenen tvingas ner med ett snöre.

För att spaljén även i fortsättning ska ha en bra form är det på tiden att binda upp de andra skotten till vajern där det är möjligt. Tillbaka till det lite oregerliga plommonträdet som också behöver lite extra uppbindning och beskärning. Maren putsar dessutom grenarna lite så det blir plats för grannträdet också.

Det här är en del av skötseln av en sådan här spaljé. Men om bara några år kommer det att se fint ut, om man bara regelbundet sköter, binder upp och beskär. Man ska inte vara rädd för att klippa i träden. Det är du som bestämmer hur det ska se ut!