Den färska frukten uteblir om inte de blommande träden blir pollinerade. Bin är speciellt bra på det så det lönar sig att locka in dem i trädgården. Även insekter som angriper skadedjur är bra att ha i fruktträdgården.

De nyttiga insekterna kan lockas in i trädgården om de erbjuds kost och logi. Det kan du göra genom att odla blommor eller andra grödor som t ex bin tycker om. Här växer det t ex färgkulla och sötväppling som just odlas för att dra bina till fruktplanteringen som ligger intill.

I odlingen har det också satts upp olika inrättningar som kan inhysa bina när de väl kommit. I de hål som är täckta med ett grått lager har bina redan flyttat in. I den lilla trädgården är det också möjligt att ta hand om de nyttiga insekterna.

Det finns nämligen många olika sorters färdiga insektshotell i handeln som drar till sig just de djur som hjälper en bra fruktsättning på traven. Här är t ex en bostad för de vilda bina. De föredrar att vara på ett ställe där det både är lä och torrt.

Konstruktionen av papprör som ligger i ett plaströr är mycket enkel. Det finns till på köpet ett monterat beslag så den är lätt att sätta upp. Den här modellen är gjord för både vilda bin – även kallade murarbin – och för nyttiga guldögonsländor.

Andra våningen är inrättad för bin medan bottenvåningen är gjord som ett vinteride för guldögonsländorna vars larver äter bladlöss.Fågelholken är bra om man vill locka småfåglar.

Mesar och talgoxar är nyttiga för de äter massor av larver och små insekter som annars kan orsaka skada i trädgården. Fågelholken har redan beslag – så det är bara att hänga upp den där man vill ha den.

Maren monterar först det lilla röret på en byggnad som är intill fruktträdgården. Insekthotellet ska helst sitta i solen men skyddat från regn. Sedan är det dags att sätta upp fågelholken.

Den är för övrigt gjord så att man kan ta bort framsidan och göra den ren, t ex en gång om året. Den ska sättas upp i det stora äppelträdet i fruktträdgården. För att slippa borra i trädet binder hon fast holken med ett starkt gummisnöre – både i toppen och bottnen.

Det dröjer inte länge förrän den är inflyttningsklar. Insekthotellet i två våningar kan också öppnas. På bottenvåningen, som är tänkt som vinteride för guldögonsländor eller nyckelpigor, ska det nämligen läggas lite torrt gräs eller halm som insekterna kan krypa ner i.

Maren sätter upp insekthotellet i fruktträdgården. Den ska helst hänga på ett ställe där det är lite sol.Den stadiga stolpen vid änden av bärspaljén passar bra.

Det behövs bara en spik så är även den här lådan på plats. Nu har hon gjort vad hon har kunnat för att få ett optimalt djurliv av det nyttigare slaget i sin nya frukt- och bärträdgård.