Du kan välja mellan organisk och oorganisk gödsel. Båda fungerar bra, men satsa helst på den organiska gödseln eftersom den hjälper till att hålla jorden levande. En viss del organisk gödsel bör alltid finnas med i all näringstillförsel.

Mette använder bara organisk gödsel i sin rosenrabatt. När rabatten anlades för omkring en månad sedan vändes gröngödslingplantan Honungsört ner i marken och den har tillfört en hel del näring.

Lerjorden i rabatten har blandats ut med en hel del kompost under åren och den innehåller därför tillräckligt av både fosfor och kalium. Det fick Mette bekräftat när hon lät testa jorden. Men rosorna behöver extra kväve.

Det får de i form av hornspån. Det är malda kohorn och klövar som tillför kväve i rabatten. Hornspånen sprids jämnt i hela rabatten. Rosorna kan ta upp kvävet först efter hand som hornspånen omsätts i jorden med hjälp av mikroorganismerna där.

Därmed blir hornspån långtidsverkande. I stället för organiska hornspån kan man använda kalksalpeter som är ett icke-organiskt gödselmedel, men som innehåller ungefär samma mängd kväve. Som alla andra icke-organiska gödselmedel kan kalksalpeter tas upp omedelbart av plantorna.

Gödseln ska spridas när det är torrt i marken, men när man väntar regn. Här rundar Mette av med att tillföra ett lager brunnen kogödsel runt varje planta i rabatten. Det ger extra näring och liv i jorden och gör samtidigt jorden mer lättbearbetad.

Sedan bearbetar hon jorden med en kultivator så att hornspån och gödsel blandas ner i marken ordentligt. Till sist får hela rabatten en omgång vatten. Ett par månader senare har rosorna givit en första omgång blommor.

Nu ska de remonterande rosorna snart sätta knoppar på nytt och då kan man passa på att sprida ytterligare en omgång gödsel i rabatten. Även nu är det kväve som ska tillföras.

Nu använder Mette en blandning av två olika kvävehaltiga organiska gödselmedel: snabbverkande blodmjöl och långsamverkande hornspån. Överst lägger hon ett lager kakaoflis.Blodmjöl är en ren kvävegödsel. Blodmjöl består av torkat djurblod.

Blodmjöl verkar fortare än hornspån, eftersom det snabbt bryts ner till näringsämnen. Det innehåller ungefär lika mycket kväve som hornspån. Rabatten är cirka 10 kvadratmeter stor. Allt som allt kräver det 200 gram gödsel.

Mette tar lika delar snabbverkande blodmjöl och mer långsamverkande hornspån. Då sitter effekten i längre. Hon fördelar blodmjölet jämnt över rabatten med hjälp av en kasserad kökssil. Blodmjölet har nästan samma konsistens som kakaopulver.

Även hornspånen fördelas jämnt över rabatten. Till att börja med kommer rosorna att dra nytta av blodmjölet och senare även hornspånen när de omsatts ordentligt i jorden. Detta blir sista omgången gödsel Mette ger sina rosor den här säsongen.

Hon arbetar ner gödseln ordentligt i jorden med hjälp av en kultivator. Gödslar man för sent på säsongen kommer rosorna att skjuta sprödare och svagare skott. Det är bättre att de slutar växa lite tidigare så att de kan samla kraft och mogna av innan den kalla årstiden bryter in.

Slutligen sprider Mette ett lager kakaoflis i rabatten. Kakaoflisen är den restprodukt som blir över när man tillverkar choklad. Därmed är det en ren naturprodukt. Rosorna trivs bra med ett täcke av kakaoflis. När kakaoflis vattnas bildas en skorpa av det ”lim” som fälls ut ur materialet.

Skorpan står emot blåst och hindrar dessutom solljuset från att nå eventuella ogräsfrön. Dessutom hålls fuktigheten lättare kvar i rabatten och därmed behöver man inte vattna lika ofta.

Och kakaoflis innehåller flera olika näringsämnen, som på sikt gör nytta både för blad, blommor och för själva jorden i rabatten. Det ser rätt vackert ut när täcket lagt sig och så doftar det gott av choklad i alla fall ett par dagar efteråt.