För att minimera smittorisken är det en bra princip att aldrig sprida rosenklipp i trädgården. Det bästa är om du kan bränna det hemma i trädgården. Mette samlar rosenavfall under en längre period.

Sedan gör hon upp eld och bränner det mer eller mindre torra klippet. I glöden och elden förintas alla tänkbara smittämnen och det är inte längre samma risk att övriga rosor i trädgården drabbas av samma öde som de smittade rosorna.

I alla fall inte på grund av de angripna delar som Mette klippt av. Har du många rosor i trädgården och vill slippa några av sjukdomarna bör du fundera på att inrätta en bra eldningsplats i trädgården.

Förutom att bränna av rosenklippet kan ju eldningsplatsen användas till många andra – och kanske trevligare – aktiviteter, där kanske resten av familjen kan vara med.