Ett exempel är den här snårvindan som sprider sig via rotskott och som kan växa till utifrån små bitar av rötter, som man lätt missar när man rensat rabatten. I långa loppet kan de ta över helt.

Snårvindans rötter kan sticka ner flera meter i marken. Försöker man dra upp vindan med rötterna kan du lätt slita av dem, så att de kan skjuta nya skott och sprida sig än värre än förr.Men det finns en utväg.

Det krävs kemikalier. Den verksamma substansen i bekämpningsmedlet heter glyfosat och saluförs bland annat under namnet. Roundup.Glyfosat tränger in i plantan genom dess gröna delar. Sedan sprider det sig i hela plantan och ner i rötterna.

Var mycket försiktig med hur du använder Roundup. Se här hur Birgit gör. Hon använder en liten pensel och smetar försiktigt ut medlet på vindornas blad. Medlet förhindrar plantans produktion av viktiga aminosyror som den behöver för tillväxt och överlevnad.

Plantan dör inom en till två veckor.Roundup bör bara användas i vindstilla och torrt väder. Temperaturen måste ligga över 10 grader och man får aldrig överdosera medlet.

Läs instruktionerna noga i förväg.Är det ett riktigt motsträvigt ogräs kan man tvingas upprepa behandlingen efter ett par veckor.