Oönskade växter kallas ogräs. Vi vill självklart att perennerna ska bästa möjliga betingelser i den nya rabatten. Därför rensar vi löpande bort alla groddar från ogräs.

Annars kommer de små oönskade plantorna snabbt täcka den bara marken och konkurrera med perennerna om vatten, näring och utrymme. I en nyplanterad rabatt kan du använda en vanlig hacka för att få bort ogräset.

Men se upp så att du inte skadar perennerna. I en tätare rabatt är det bäst att använda händerna. Fröogräset sprider sig snabbt. Om plantorna får lov att gro, växa, blomma och sätta frö så släpper plantorna också ifrån sig fröna där de har vuxit.

Mitt bland perennerna.Så om du vill att din perennrabatt ska förbli en rabatt bara för perenner och inte ogräs måste du rensa fröogräset löpande. Annars kan det lätt ta över hela rabatten.