Även om det ännu finns en del svällande knoppar att vila ögonen på skulle en ordentlig ansning hjälpa upp helhetsintrycket en del. Den här pelargonen behöver i alla fall en knipsning. När Karina tar bort de vissna blomstänglarna förhindrar hon att plantan lägger sin kraft på att sätta frön.

I stället kommer den nu att fortsätta blomma. Och ansningen stimulerar plantan att utveckla nya blomstänglar. Olika fröogräs smiter också gärna ner i krukan, så man får komma ihåg att rensa. Även de städsegröna krukväxterna blir vackrare om de får en omgång med sekatören.

Andra krukor är det inte längre mycket med, utan de kan kastas. Även om resultatet av ansningen till att börja med ser en aning blomsterfattigt ut kommer den åter att stå i fullt flor om bara några dagar.