Den har helt enkelt inte haft plats. Rötterna har snurrat ihop sig helt och hållet. Och den stackars plantan skriker efter bättre förhållanden. Karina ska försöka rädda den. Hon har hittat en gammal trälåda, som nu får bli ett nytt hem för den lilla städsegröna plantan. Men först ska plantan slippa sin rothärva.

Karina använder en gammal kökskniv för att få hål på den täta rotmassan. Det är ett pilligt arbete att befria plantan – även de krukskärvor och småsten som legat i botten på krukan har helt snärjts in av rötterna.

Nu har Karina skurit bort den värsta röran. Och plantan får stå och dra till sig vatten i en spann. Det är inge småsaker som plockats bort från rötterna. Plantan får lite extra vatten uppifrån, så att de kapade rötterna kan suga åt sig. Under tiden förbereder Karina trälådan för planteringen.

Plankorna i botten sitter inte så tätt, så först och främst måste den fodras invändigt med plast, så att inte vattnet forsar ut ur den. Krukskärvor och småsten används för att dels hålla fast infodringen och för att ge en god dränering. Några enstaka plastkrukor hjälper till att fylla ut den stora lådan.

Nu ska bara busken planteras in i den fuktiga planteringsjorden. Karina klipper också ner plantan ordentligt så att den åter får en fin form och kan skjuta nya skott.

En månad senare har den åter börjat växa till sig. Myrtentryn har kvitterat omplanteringen och den extra plats den har fått genom att skjuta nya skott och åter bli fin och grön som sig bör.