Den har förmodligen dukat under av vissnesjuka som orsakats av en eller flera svampsjukdomar. Den risken finns ofta när man odlar klematis. Svamparna angriper i första hand tidigblommande storblommiga klematis och det är oftast de yngre plantorna som drabbas.

Det finns inte så mycket att göra åt vissnesjukan annat än ta bort de vissna växtdelarna och hoppas att plantan börjar växa igen tills nästa år. Det är svårt att med säkerhet säga om det är just vissnesjukan som tagit kål på den här plantan.

Men om man vill undvika sjukdomen helt bör man välja de småblommande klematissorterna. Det ser man tydligt här. Alla de andra klematisarna som växer här är småblommiga, och de bildar en grön ram omkring den lilla, vissna klematisen ”Jackmanii”.