Några klätterväxter har häftrötter och fäster själva medan andra ska någon slags stöd eller annat att klättra på. Och det är viktigt vad du väljer. Murgrönan bildar till exempel häftrötter som med tiden effektivt håller plantan på plats.

Rosor använder i första hand sina taggar att klättra med. Men taggarna ska naturligtvis ha något de kan gripa tag i. När klätterrosen har växt sig hög kan den vila på exempelvis en hylla som här.

Frodigheten är överväldigande när rosen elegant breder ut sig över hyllan och ramar in uthuset. Du kan hjälpa klätterrosen på vägen genom att plantera den mot ett stöd. Här bildar en rad med bågar en romantisk rosentunnel. Rosenplantorna är fästa vid bågarna på olika sätt.

På några ställen har en tjock, plastbelagd tråd använts. På andra ställen är det olika sorters krokar som håller samman härligheten. Här finns också oxbär (Cotoneaster) spaljérad på husets fasad.

Den klättrar inte av sig själv så här har man använt små metallkrokar för att hålla den på plats. Men det finns också lodräta trådar som kan stödja plantan så att den når högt upp. Oxbär kan inte hålla fast av sig själv så här måste man hjälpa plantan.

Klematisen vecklar däremot sina bladstjälkar runt allt den kommer i närheten av. Man måste bara komma ihåg att de späda bladstjälkarna inte kan slingra sig omkring tjocka stammar om man inte hjälper till lite.

Här är stolpen täckt med hönsnät som klematisplantan kan få fäste i. Och när du väl gjort det här förarbetet klarar plantan i stort sett resten själv.