Blåregn kan inte hålla sig uppe själv så den behöver något att klättra på. Därför ska göras en överbyggnad med överliggare på det redan existerande planket. Redan på ritbordet är det viktigt att ta med i beräkningarna vad det är för en planta som ska växa här.

Både för att klätterväxter utvecklas på olika sätt – och för att det är stor skillnad på hur tunga de blir när de fått några år på nacken. Ett blåregn slingrar sig uppåt med stammen.

Den växer kraftigt och blir förhållandevis tung. Därför behöver den en gedigen konstruktion som kan bära ganska mycket vikt, men det behövs också något som är mindre i tjocklek än stolparna som blåregnet till att börja med kan slingra sin stam omkring.

Jane har ett foto som utgångspunkt när hon sätter igång med växtplanen. Pergolan ska följa det planket som går från hörnet på huset ner i en 90-gradig vinkel mot ett cykelskjul. De stolpar som redan stödjer planket ska förlängas på höjden.

Det kan till exempel göras genom att man sågar till en profil så att den existerande stolpen kan sammanfogas med ett nytt stolpstycke. När man sedan både limmar och skruvar ihop dem får man en mycket hållbar fog.

Ovanpå de förlängda stolparna ska det monteras en överliggare som är lite smalare än stolparna. Det gör att helhetsintrycket blir elegantare. Under överliggaren och på insidan av stolparna på varje sida ska det monteras en tjock stålvajer.

Den ska sitta på minst 5 centimeters avstånd från trästolparna. Det är runt den vajern blåregnet ska slingra sin stam. När växtplanen är klar är det inte så svårt att sätta igång med pergolan.