Jane gräver planteringsgropen en bit ut från husväggen. För det är allmänt känt att jorden ofta är torrare precis invid väggen. Det beror framför allt på husets takutsprång. Man kan eventuellt plantera andra växter senare som kan täcka jorden och skugga den nedre delen av klätterväxten.

Det gäller framför allt för klematis men egentligen också alla andra klätterväxter som ju kännetecknas av att ute i det fria klättra uppåt för att blomma medan rötterna växer i skuggan av ett träd, en buske eller något annat som fungerar som klätterstöd för växten.

Nu är planteringsgropen tillräckligt stor. Hos luckrar upp jorden i bottnen av gropen med en grep. Sedan fyller hon på med vatten så att jorden blir ordentligt genomfuktad.

Vattnet ska sjunka ner innan plantan kan sättas ner. Men först häller hon i lite krukjord för att förbättra jorden. Plantan är uppbunden mot en bambupinne från plantskolan. Den låter hon sitta kvar till att börja med för att stödja plantan tills spaljén kommit på plats.

Medan hon fyller på med extra jord gör hon en liten vall så att det blir lätt att vattna utan att vattnet rinner bort. Det är framför allt under den första växtsäsongen som det är viktigt. När plantan börjat växa ordentligt kan man jämna ut vallen.

Några månader senare är spaljétrådarna uppsatta på väggen. Och plantan har vuxit sedan den planterades. Nu gäller det att ta loss den försiktigt från bambupinnen och breda ut den så att den kan fästa sig på spaljén.

En av rankorna har redan fått bra grepp om den yttersta tråden. Och klängena har slingrat sig ordentligt omkring bambupinnen. Först måste Jane klippa av plantan från bambupinnarna så att rankorna kommer loss. Hon börjar uppifrån och arbetar sig efter hand neråt.

Plantan har också slingrat sig ordentligt runt sina egna rankor så det är lite besvärligt att befria den. Men man får ta det steg för steg. Då är förarbetet gjort och Jane kan börja binda upp den på trådarna.

Hon börjar med den rankan som redan har börjat slingra sig runt den första tråden. Den ska höjas lite. Hon fortsätter med nästa ranka och binder först upp den nertill och arbetar sig sedan uppåt medan hon hela tiden styr den mot höger sida av spaljén.

Hon vill ju helst att plantan ska täcka hela väggen. Den fortlöpande uppbindningen gör att plantan hamnar där hon vill ha den. Sedan kommer växten själv gripa tag med sina små klängen. Men det är viktigt att man leder den i den riktning man önskar från början.

Annars riskerar man att den slutar som en stor, hoptrasslad hög. Hon kontrollerar plantan med jämna mellanrum medan hon binder upp den så den får de utseende hon vill att den ska ha. Det finns inte plats för alla rankorna i spaljén.

Den långa rankan har faktiskt blommat medan den lilla fortfarande bara är på väg. Så även om den var bättre placerad i förhållande till trådarna klipper hon ändå av den och binder upp den långa rankan.

Nu återstår bara en mindre ranka som hon styr ut mot höger sida.Hon granskar plantan och klipper av det som är brutet och som inte behövs – och fortsätter att binda upp de små rankorna. Spaljén är färdig.

Den närmsta tiden är det naturligtvis en bra idé att se till att rankorna fortsätter att växa i den riktning som man vill ha dem. Kontrollera plantan regelbundet, rätta till den och bind upp den så att det är du som bestämmer hur den utvecklas och inte plantan.