Men inomhusväxter är i allmänhet mera mottagliga för vissa skadedjur. Framför allt löss. Och den här klematisen har blivit invaderad av så kallade sköldlöss. Det finns flera sätt att bekämpa sköldlöss på. Jane föredrar att tvätta av de angripna områdena med insektssåpa.

Det är viktigt att gnugga bladen väl för sköldlössen sitter ordentligt fast och är samtidigt skyddade av sin sköld medan de sitter och suger växtsaft ur bladen. Man kan även köpa både kemiska produkter och nyttodjur, de så kallade parasitsteklarna som kan avhjälpa problemet.

Men nyttodjuren är ganska dyra att köpa och rekommenderas inte till hobbyodlare.Man ser att växten är angripen av sköldlöss när bladen blir glansiga av en klibbig massa.

Det är sköldlössens exkrementer – den så kallade honungsdaggen. Honungsdaggen kan vara grogrund för sotdaggsvamp. Den visar sig som en svart beläggningen på bladen och är absolut inte smickrande för växtens utseende.

När Jane gnuggar ordentligt på bladen blir tvättsvampen helt svart. Det är förmodligen det första tecknet på att sotdaggsvampen börjat få fäste. Man får upprepa behandlingen med insektssåpa några gånger innan sköldlössen är helt borta.