Stenplattorna vid varje stolpe är borttagna men det är fortfarande lite kvar att göra innan Jane kan börja plantera. Under stenplattornas ligger stampat grus så jorden behöver förbättras. Redan vid det första spadtaget stöter Jane på en överraskning.

Det finns sten i jorden så hon får använda sig av andra hjälpmedel för att få bort stenarna. Planteringsgropen ska vara tillräckligt stor för krukan och med tanke på hur blåregnet ska trivas lönar det sig att vara grundlig. Gruset samlar hon i ett par krukor.

Det kan kanske användas någon annan gång. Det kommer upp en bit plast som har legat i jorden för att skydda elledningen som går från stolpen och vidare ner under jorden. Nu ska den bort. Först ska planteringsgropen fyllas väl med ny, näringsrik planteringsjord.

Jane blandar den nya planteringsjorden med jorden som redan finns i gropen. Och så ska planteringsgropen vattnas ordentligt. Det är alltid spännande att se om vattnet sjunker när man anpassar en tidigare stenbeläggning till plantering.

Det får stå en stund medan Jane sätter igång med nästa planteringsgrop. Men det finns ingen anledning att bekymra sig. Vattnet sjunker ganska snabbt ner. Så nu kan blåregnet sättas i jorden. Rötterna är fina och plantan ser frisk ut.

Den extra jord som behövs tar hon från säcken med planteringsjord som hon köpt. Plantan ska helst stå lika djupt som den stod i krukan. Så Jane tar bort lite av den överflödiga jorden.

Det är en bra idé att se till att planteringsgropen är så djup att jordnivån är lite nedanför stenplattorna. Då blir det lättare att vattna och man slipper att vattnet rinner ut över stenplattorna.

Som en liten extra finess har Jane tagit några sticklingar av murgröna som hon planterar omkring blåregnet. Med tiden kommer murgrönan att täcka jorden så det blir mindre arbete med att rensa ogräs.

Och den kommer att växa uppför blåregnets stam och kanske slingra sig ut över planket och bilda en vacker helhet på den delen av planket som vetter mot cykelskjulet. Sedan fortsätter hon med nästa planteringsgrop.

Även här planterar Jane några små sticklingar av murgröna som hon tagit från en annan plats i trädgården där det finns gott om dem. När du använder samma marktäckare i trädgården ger det ett mer harmoniskt helhetsintryck.

Hon avslutar med en omgång vatten i båda planteringsgroparna. Nu ska de två blåregnen bindas upp till vajern. De två plantorna ska växa mot varandra så att de med tiden skärmar av för nyfikna blickar utifrån.

Jane surrar först uppbindningstråden runt öglan innan hon fäster den runt stammen. Då glider inte tråden även om det börjar blåsa. Hon ser också till att det finns gott om plats för stammen att växa i omkrets. Till sist putsar hon plantorna lite så att det som knäckts kommer bort.

Nu ska de bara få etablera sig så att de kan växa ordentligt nästa växtsäsong och förhoppningsvis också återgälda med sina karaktäristiska, vackra blomklasar. På delen som vetter mot cykelskjulet planterar hon bara ett blåregn.

Det finns helt enkelt inte plats för att plantera på båda sidorna. Men plantan kommer nog att nå ut mot stenbeläggningen när den börjar växa. Samtidig vill hon gärna låta ingången till trädgården vara utan växter så att man kan passera fritt. Nu är pergolan färdig.

När blåregnet växt till sig kommer stammarna att slingra sig runt vajern. Under de kommande åren är det viktigt att se till att uppbindningstråden inte skaver på stammen så att den skadas.

Men tills vidare har Jane lämnat ordentligt med plats när hon bundit upp den. De små sidoskotten kommer också att börja växa och få stammar så plantan kan med tiden bli väldigt omfångsrik om man inte beskär den.

Men tills vidare ska plantorna bara få vara ifred så de kan etablera sig och växa till sig.