Busken föryngras genom att man beskär den. Alla gamla grenar ska klippas bort så att de nya skotten får plats att växa. Klipp av grenarna precis ovanför de färska skott som du vill behålla.

Bevara också de skott som pekar åt det håll du önskar att busken ska växa. Skotten utvecklas till nya grenar, som ger fler skott. Du kan alltså själv forma din buske.

Fjärilsbuskar växer mycket kraftigt under säsongerna och bör beskäras ner till 30-40 cm höjd tidigt om våren. Utan beskärning växer sig busken stor och oregerlig. Den blir bara snedare och snedare.

Buddlejans grenar är också ganska spröda och riskerar att knäckas i vinden om de får lov att växa sig för långa. Beskär därför dina fjärilsbuskar en gång om året, och gör det helst i april månad, innan den nya tillväxten börjar.

Den här busken är nu färdig att växa vidare under mer kontrollerade former. Med den här beskärningen kommer den också säkert att bli mycket vackrare att se på senare under sommaren.

Redan efter en dryg månad har det kommit många nya skott. och det är blomanlag, så trots den hårda beskärningen kommer den nog att blomma under sensommaren.