Sjukdomarna är svåra att slippa, men de är inte heller något som Maren bryr sig särskilt mycket om. Det handlar mer om att rädda det som räddas kan och i övrigt begränsa skadorna. Potatisen var den första grödan i trädgården som blev angripen av den mycket vanliga potatisbladmögeln.

Vi är i augusti månad och det är inte stor skada skedd. Potatisen har nämligen hunnit växa färdigt under jord. Därför klipper Maren bara av blasten, så snart hon ser bladmögel på de gröna stänglarna. Sen klarar sig potatisen utmärkt under jord fram till skörden.

I perennrabatten har svampsjukdomen mjöldagg angripit några växter. Särskilt har många blad på älggräset vitnat. Det bästa Maren kan göra nu är att klippa ner alla angripna blad för att hindra svampsporerna från att sprida sig ytterligare.

När hon klipper ner plantan får den också ny växtkraft. Samtidigt vattnar hon de nerklippta plantorna med avkok av åkerfräken. Den innehåller mycket kisel, som både förebygger och avhjälper mjöldaggsangrepp. En regnig månad senare har ännu fler grönsaker drabbats.

Här är det persiljan som fått bladfläckssjuka. Den får bladen att vissna. Boten är att avlägsna de angripna bladen så att svampsporerna inte sprider sig. Hos purjolöken är det svampsjukdomen bladrost som härjar. Maren skördar därför purjolökarna och tar bort de blad som är angripna.

Resten av purjolöken kan hon utan problem använda i köket. Det hon plockar bort samlar hon ihop i en spann. Även tomaterna är drabbade. Här är det potatisbladmögel som spridit sig. Bladen får mörka fläckar, gulnar och vissnar. En tomat har mörknat.

Åter handlar åtgärderna om att avlägsna alla tecken på angrepp så att svampen inte sprider sig. En helt avlövad tomatplanta överlever inte. Den behöver sina blad för att fånga in ljus. Det är den stora regnmängden den senaste tiden som fått möglet att sprida sig.

Takutsprånget över tomatlådorna har inte lyckats skyla plantorna tillräckligt. Tomaterna tycker normalt om vatten, men bara när de får det via jorden de växer i. Konstant fuktighet på både blad och frukter är dåligt, så om det går ska man försöka hålla plantorna torra ovan jord.

Det är i slutet av säsongen och Maren vill att så många tomater som möjligt ska få mogna medan de är kvar på plantan. Maren avlägsnar omedelbart allt angripet material från köksträdgården.

Allt hamnar i den stängda varmkomposten där svampsporerna med tiden blir oskadliggjorda. Sedan kan materialet återföras till trädgården som gödning.