Först tecknar hon upp rabatten så storleksförhållandet passar i proportion. Här är rabatten rektangulär och är cirka 5 gånger 2 ½ meter stor. Hon tecknar upp buskarna först. De är störst och då kommer ramarna på plats. Hon skuggar cirklarna som markerar buskarna.

För inspiration och idéutveckling tittar hon gärna i olika uppslagsverk eller tidningar som hon har liggande. Den här boken ger till exempel många idéer och är indelad efter färger.

Jane föredrar att alltid skapa sina rabatter så att växterna passar ton i ton – men också säsong för säsong. Det är nämligen inget som hindrar att färgställningen skiftar i rabatten samtidigt som säsongen skiftar.

Bara de olika växterna matchar varandra i den period som de blommar. Så det är en bra idé att tänka på blomningstiden när man sätter samman plantorna så att blomningsperioden blir så lång som möjligt, åtminstone om man har många olika växter att välja mellan.

Jane har bestämt sig för vilka perenner hon ska ha som blommande marktäckare i rabatten. Så nu kan hon placera ut dem också bland buskarna. Och här kommer färgpaletten till användning.

Färgtonen i rabatten är blåviolett och vitt med stråk av gult – och färgerna kommer att skifta med årstidens växlingar. Nu är storleksförhållandena någorlunda på plats och hon kan börja bedöma hur många perenner hon ska ha av varje sort.

Med många års erfarenhet av arbete med växter går det lätt för Jane. Har du ingen uppfattning om hur mycket plats du ska beräkna för varje växt kan du alltid få hjälp på plantskolan med sådana upplysningar.

Ett antal på mellan 5 och 9 per. m2, beroende på plantornas storlek, brukar vara lagom. Nederst på skissen markerar hon till sist vilka färger som motsvarar de olika perennerna. Och så är växtplanen färdig.

Alla tankar är på papper och det är lätt att gå vidare – både med inköp av plantor och med själva anläggningen av rabatten.