Öronvivlarna är sluga. Om de blir störda vänder de sig på rygg och spelar döda. Vivlarna gnager på bladen om natten och nästa morgon kan man se de karaktäristiska runda biljetthålen.

Under dagen gömmer sig vivlarna nere på jorden och kan vara nästan omöjliga att upptäcka.Det försvårar bekämpningen. Som tur är kan man bekämpa vivlarnas larver som lever i jorden under de angripna växterna.

Larverna är egentligen de värsta fienderna för de gnager av växternas rötter. Vid hårda angrepp kan växten vissna ner helt. Larvernas naturliga fiender är de mikroskopiska nematoderna. De kallas också för rundmaskar.

Nematoder äter larverna genom att tränga in i dem och äta av dem inifrån. Nematoderna kan inte röra sig i torr jord, så man kan bara behandla med dem om jorden redan är fuktig.

Man kan köpa nematoder från företag som säljer nyttodjur, men bara under vissa perioder av året. Det är nämligen bara på larvstadiet som nematoderna kan bekämpa vivlarna.

Det finns vanligen larver runt juni månad och sedan igen omkring augusti. Men det beror lite på klimatförhållandena där man bor.Jordtemperaturen ska dessutom vara minst 10 grader om behandlingen ska verka.

Nematoderna levereras i en behållare där de är blandade med fin lera. Innehållet blandar du ut i vatten och sedan häller du ut blandningen på jorden vid de angripna plantorna.

Den här behandlingen är effektiv när det gäller larverna men den kan behöva upprepas. De vuxna vivlarna kan nämligen leva i över ett år och fortsätta att lägga många ägg.