Minerarflugan lägger sina ägg inne mellan bladets över- och undersida. När larven kläckts lever den av att äta bladmassan och det är så de vita gångarna uppstår. När larven växt färdigt, lämnar den puppan, kravlar ut från bladet och flyger bort.

Därför ser man också ofta det hål som djuret flugit ut ur. Det är svårt att bekämpa minerarflugorna eftersom larverna sitter skyddade inne i bladen. Här har larven ännu inte lämnat värdbladet så Jane gör slut på den med det samma.

Det förstås för besvärligt att gå runt med förstoringsglas i trädgården. Om du upptäcker ett angrepp kan du istället ta bort de angripna bladen medan larven fortfarande sitter i det. Då minimerar du i alla fall lite av skadorna.

Se till att de angripna bladen kommer helt ut ur trädgården. Kasta dem till exempel med familjens övriga hushållsavfall.