Gråmögel kommer oftast in i växterna via blommorna eller bladen. I växtens vävnad avger mögelsvampen den oxalsyra som dödar de omgivande cellerna och ger den möjlighet att fortsätta växa.

Här är både stjälken och blomman helt förstörda, och det är verkligen ingen vacker syn med den pälsliknande beläggningen som täcker det som förut var en vacker blomma.Gråmögel visar sig ofta när det varit fuktigt.

Det är en väldigt smittsam svampsjukdom och breder precis som andra svampsjukdomar ut sig via sporer i luften. Därför är det svårt att undvika svampsjukdomar helt i trädgården men du kan se till att svampsporerna inte breder ut sig genom att klippa bort de angripna växtdelarna så fort du ser dem.

Har du tur skjuter växten nya skott och belönar dig med att blomma igen, om det som i det här fallet sitter kvar knoppar som ännu inte angripits. Zinnian som står bredvid har också angripits hårt. Den ska naturligtvis också ansas så att gråmöglet breder ut sig så lite som möjligt.

Det ser genast finare ut. Om du tar bort de angripna plantorna helt från trädgården så minimerar du risken ännu mer för att svampsporerna breder ut sig. Kasta inte avfallet i komposten.

Här överlever sporerna oftast, utan släng det tillsammans med ditt övriga hushållsavfall.