De består av kruklådor som man sätter ihop, en ram som de kan stå i och ett lock som både fungerar som botten och som lock, och som hjälper till att hålla hög fuktighet. Roottrainers finns i olika storlekar – beroende på hur långa rötterna blir.

Växter som har en längre pålrot, som exempelvis vallmo, mår bäst i en djup kruka. Men för en mindre växt som relativt snabbt ska planteras ut använder man en lägre modell.Roottrainerns krukor har hål i botten.

Själva ”träningen” består i att när rötterna når botten så förstörs de, och på det sättet undgår man att bara slingrar sig och trasslar till sig i botten på krukan. Tilltrasslade rötter kan göra det svårare för en liten planta att få ordentligt rotfäste när den sedan ska planteras ut i trädgården.

Eftersom rötterna förstörs när de når botten bidrar roottrainern till att växten får ett mera kompakt rotsystem som håller samman jorden i krukan bättre än om rötterna bara sökte sig ner och slingrade sig.

Skårorna längs roottrainerns krukor bidrar gör också att det bildas ett mera kompakt rotsystem eftersom rötterna lägger sig längs med skårorna istället för att direkt söka sig ner mot bottnen.

Sådana här förkultiveringskrukor gör det enkelt att se hur långt plantorna kommit i utvecklingen, och dessutom är det behändigt att bara kunna öppna krukorna och ta ut plantorna – utan att skada rötterna.

Plantorna får därmed ett försprång i jämförelse med de som får rotsystemet skadat när de lyfts ur förkultiveringskrukorna.