När man anlägger en damm i den storleken föredrar Dan att använda gummifolie som dammaterial. Den är enklare att forma så att dammen passar in i resten av trädgården än om man väljer ett formgjutet dammkar.Men först ska dammen grävas och formen är under tiden markerad med pålar.

Dan har anlitat en grupp trädgårdsanläggare med stora grävmaskiner. Innan du själv – eller några trädgårdsanläggare – sätter igång att gräva i din trädgård bör du kontrollera med berörda myndigheter så att det inte finns dolda kablar eller rörledningar som du kan riskera att skada.

Med tiden ska Dan sätta ut koi och stör i den här dammen. Därför ska djupet vara minst 120 cm, bl.a. för frostskyddet. Trädgårdsanläggarna börjar med att gräva cirka 20 cm djupt över hela dammens yta. Grovarbetet görs med en grävmaskin och kanterna hackas till med en spade.

När ytan är någorlunda jämn tar trädgårdsanläggarna reda på var den lägsta punkten vid dammkanten är. Med hjälp av ett vattenpass markerar de på pålen var vattenytan ska vara.

Ett snöre binds fast vid markeringen och dras till pålen i den motsatta änden av dammen. Med hjälp av vattenpasset rättas snöret till lite så det blir helt vågrätt. Nu kan det användas som utgångspunkt när de andra snörena ska sättas upp hela vägen runt dammen.

När alla snörena är på plats kan trädgårdsanläggarna fortsätta grävarbetet och använda snörena för att mäta 25 cm ner och försäkra sig om att avsatsen blir lika djup hela vägen runt. Den översta avsatsen ska sedan bilda ramen runt dammen med en rad större stenar och några växter.

Nu ska dammens djup grävas ut. Jorden är här mycket sandig så trädgårdsanläggarna är försiktiga med att inte gå runt för mycket på avsatsen eftersom den snabbt kan rasa och förstöra hela dammens utformning.

Små rötter och liknande som sticker upp ur jorden klipper de av. Och avsatsen planas ut i rätt höjd med hjälp av ett litet vattenpass som dras över ytan. Man kan behöva lägga på lite extra jord här och där. När detta är gjort är dammen färdiggrävd i den rätta storleken och det är dags att lägga ut gummifolie.