Många av de billigare fodersorterna innehåller ofta mycket utfyllnadsämnen som fiskarna inte har någon nytta av. Det kommer därför bara hamna på dammens botten och kan utgöra en grogrund för algväxt. Så det kan löna sig att investera i lite dyrare foder som fiskarna i gengäld kan tillgodogöra sig bättre.

De här tre fodren är de som Dan själv använder till sina fiskar. De två ljusa till höger är foder för karpar och guldfisk. Det mörka till vänster är störfoder.Till karparna använder han två olika sorters foder.

Här är ett sommarfoder som är rikt på protein och har ett lågt kolhydratvärde, och så ett höstfoder som innehåller mycket kolhydrat men inte så mycket protein. Även om storleken på de här två fodren är olika så rekommenderar Dan att man använder så små fodertabletter som möjligt.

Ju mindre de är desto lättare tillgodogör sig fiskarna dem och desto färre rester blir det. Karpfodret är dessutom lätt och lägger sig på vattenytan vilket gör det enkelt för dig att se hur mycket fiskarna har ätit och om det eventuellt finns kvar överflödigt foder som ska tas bort.

Stör håller däremot i allmänhet till på botten av dammen. Därför är störfodret ofta tungt och sjunker till botten. Det opraktiska med det är förstås att det är svårare att beräkna hur mycket foder dina fiskar ska få.

Foder för störar innehåller betydligt mer protein än karpfodret. Om du har båda fiskarterna i din damm ska du därför försöka undvika att karparna äter av störfodret. Det är svårt att undvika helt. Men om du utfodrar karparna först så att de blir mätta är de sedan mindre intresserade av störarnas foder.

Annars kan det vara en bra idé att vänta med att utfodra störarna tills det blir kväll. Stören är nämligen nattaktiv och eftersom karparna kommer till ro på kvällen kan störarna få ha sitt foder ifred.

Det gäller alltså att fodra fiskarna med lite eftertanke och se till att de får så stor behållning av fodret som möjligt så att du kan fortsätta njuta av att det är liv och rörelse i din trädgårdsdamm.