Många av symptomen kan vara svåra att upptäcka om man inte är expert, och de flesta upptäcker inte att något är fel förrän fisken ligger död på vattenytan. De flesta har fiskar i sin damm bara för att det är trevligt och skulle fiskarna duka under på grund av någon sjukdom skiljs man bara från dem utan att tänka så mycket mer på det.

Det finns ett par sjukdomar som är lätta att upptäcka även för ett otränat öga. Här är en fisk med bukvattensot. Det är en sjukdom som kan sprida sig till de andra fiskarna i dammen. Symptomen på bukvattensot är en uppsvullen buk, resta fjäll och trådliknande avföring.

Symptomen visar sig eftersom fisken samlar vätska i kroppen. Fiskens njurar hinner inte med och vattnet avges inte med samma hastighet som det kommer in i fisken. Om du upptäcker bukvattensot hos dina fiskar ska du ta bort de sjuka fiskarna genast så att inte resten av fiskbeståndet smittas.

Andra tydliga sjukdomstecken är sår på fiskarna. Såren är ett tecken på att fisken har blivit angripen av en parasit. Den har tagit sig genom fiskens slemhinnor och därmed banat väg för fientliga bakterier. Vid sådana tillfällen kan det vara nödvändigt att använda ett antibakteriellt medel.

Det kan antingen hällas i vattnet eller användas direkt på såret. På den här fisken läker såret bra. Det har tidigare varit stort som en femkrona men nu är det tydligt att det håller på att läka och fisken kommer nog att klara sig. Parasitangrepp kan också sätta sig på t ex gälarna eller fenorna som det gjort här.

Den här fisken har ett tydligt sår framme på ryggfenan. Det kan vara en parasit men det kan också vara en skada som uppstått när fisken flyttats i en håv. I vissa håvar kan fiskarnas fenor fastna och skadas. Och eftersom dammvatten ofta har en rik bakteriekultur är det därför oundvikligt att en sådan skada utvecklas till ett sår.

Även här kan det hjälpa att ta upp fisken ur vattnet och stryka ett antibakteriellt medel på såret. För övrigt handlar det bara om att hålla ett vaksamt öga på dina fiskar och deras beteende. Om en fisk plötsligt slutar äta eller håller sig på avstånd från de andra fiskarna är det som regel ett tecken på att något är fel.