Det är bäst att ta bort bladen eftersom de med tiden sjunker till botten och ruttnar och i den processen frigör de en massa näring som växterna i dammen kan ha svårt att bryta ner. Det kan resultera i att den biologiska balansen rubbas och du riskerar att få problem med alger.

Därför bör du regelbundet ta bort blad som hamnat i dammen. Det innebär att du under lövfällningstiden dagligen måste ut för att fiska upp bladen. Men det finns ett sätt för att slippa den dagliga rengöringen under den perioden.

Om du sätter upp ett lövnät över dammen kan det fånga upp bladen och du slipper att de hamnar i vattnet. För att ha något att fästa lövnätet på slår Dan ner några pålar runt dammen. Därefter skruvar han i en krok på toppen av varje påle och ser till att krokarna pekar bort från dammen.

Nu ska lövnätet spännas ut över vattnet. Dan sätter först fast nätet på krokarna längs hela vägen av dammens ena sida. Sedan är det bara dra ut nätet över dammen och efter hand sätta fast det på krokarna tills det täcker hela vattenytan. Nätet får gärna hänga ner över pålarna.

Det förhindrar att bladen blåser in under det och ner i vattnet. Men nätet ska helst inte hänga i alltför stora sjok för då kan igelkottar och andra mindre djur bli fångade i det. Så Dan klipper av ett stycke av nätet i dammens ena ände.

Tack vare krokarna är det lätt att spänna nätet lite om det hänger för slappt. När bladen landar på nätet lossar du bara en smula på det, lutar det lite mot den andra sidan och skakar det ett par gånger.

Då landar bladen snabbt på den motsatta sidan och du kan enkelt samla ihop dem och lägga dem på komposten.