För att veta exakt hur mycket gummi- och fiberduk som behövs ska dammen mätas upp. Det görs med hjälp av ett måttband som läggs nere på botten så det följer dammens olika kurvor precis som fiberduken och folien ska göra. På det längsta stället är dammen 8,3 meter.

Därefter mäter de också dammens bredaste ställe som är 6 meter totalt. Båda dessa mått förlängs med minst en meter till fiberduken och folien så bredden på materialen alltså blir 7 meter. Det lönar sig att vara generös när man avrundar så att det finns gott om material att arbeta med.

I synnerhet gäller det den vattentäta folien. Har du väl skurit av ett för litet stycke kan du inte ändra det. Så det är bäst att vara på den säkra sidan. Dan och den ene trädgårdsanläggaren mäter först upp 10 meter fiberduk.

Den är cirka 2 meter bred, så de klipper av flera bitar som de lägger så att de överlappar varandra med cirka 10 cm. Det är mycket viktigt att dammfolien är 100 % tät eftersom minsta lilla hål eller reva snabbt kan förstöra hela dammen. En fiberduk som den här är därför oumbärlig när man anlägger en damm med gummifolie.

Den skyddar nämligen gummit mot vassa stenar och andra föremål som kan riva hål eller på annat sätt skada folien. När fiberduken är på plats är det en bra idé att fästa den med stenar eller något annat tungt material eftersom den annars lätt kan lyftas och flyttas av en vindstöt.

Nu är det dags att lägga ner gummifolien i dammen. Till skillnad från fiberduken levereras den i ett stort stycke som är vikt i flera lager. Den här gummiduken blir till på köpet levererad med ett måttband inrullat så att det är lätt att se när du har rullat ut den rätta längden.

Dan skär av den med en hobbykniv vid 10-metersmarkeringen. Den överflödiga folien bär de undan och stycket som ska användas viks ihop, först på längden och sedan på bredden. Nu kan de rulla ihop det och bära bort det till dammen. Folien är mycket tung så man behöver vara flera.

De placerar den lite till vänster om mitten och rullar ner den i dammen. Nu ska den vecklas ut så att den täcker hela dammen. Eftersom foliestycket är fyrkantigt och dammen är rund måste de göra veck i folien.

Man ska helst undvika att vika den mer än en gång i taget så att det inte är mer än tre lager folie på ett ställe. Trädgårdsanläggarna gör de sista vecken och dammen är nu helt tät och nästan klar att fyllas med vatten.