När längden är avsatt kan hantverkaren rita ytterligare en halvcirkel och såga ut den med sticksågen. Plankan hålls i väg och höjden markeras på båda sidorna. På den här höjden ska stödplankorna monteras. Stöttorna ska hålla upp sittplankorna, men på ett sånt sätt att träden inte skadas.

Vi använder fyra stöttor – två om vartdera trädet. De tillverkas också av terrassplankor och kapas en aning i vinkel i båda ändar. Halvvägs in – 7 och 8 cm från ändarna – markerar hantverkaren för var han ska borra ut för den gängstång som ska hålla stöttorna. Samma mått avsätts i andra änden och sedan borrar han igenom med en 8 mm snickarborr.

Hålen är till för de 8 mm gängstänger som ska hålla ihop stödplankorna. Sätt en bricka och en mutter i ena änden av stången och stick den sedan igenom hålet i den ena stödplankan. Och sedan igenom i andra änden. Placera även bricka och mutter i den änden och dra åt dem en aning.

Sätt stöttan runt trädet och montera därefter en gångstång i andra änden. Lyft upp stöttan till markeringen och gör fast den. Den första plankan – den mittersta – läggs upp på stödplankorna och hålls upp mot markeringen i andra änden, så att man kan se var nästa stötta ska monteras, och var hålen i stödplankorna ska borras.

När det är gjort, gör man fast stödplankorna på samma sätt som innan.Innan stöttorna dras fast permanent, ska de rättas in så att de är i våg. När det är gjort kan stöttorna spännas fast ordentlig. Den mittersta plankan läggs upp och det kontrolleras så att den också är i våg. Förborra nu med en 4 mm försänkningsborr innan skruvarna dras i. Det är viktigt att förborra, annars är det stor risk att stödplankorna spricker. När den mittersta plankan är fastskruvad ska de två andra plankorna monteras.

Avståndet mellan plankorna ska vara 3,5 cm. Det betyder att de ska sågas till en aning för att följa trädstammen. Hantverkaren markerar på fri hand och sågar ur med sticksåg. Förborra även här innan du drar i de sista skruvarna. Vi använder 4,0x50 mm rostfria skruvar. Såga av gängstängerna med en bågfil. Markera var du vill att bänken ska sågas av – låt den sticka ut ett par centimeter över stöttorna och såga av den med en fogsvans eller en sticksåg.

Såga slutligen av de två sista gängstängerna.Bänken är färdig och sitter fast ordentligt utan att skada träden. I stället för hårdträ kan du självklart använda tryckimpregnerat eller färskt virke, som bara behöver en rejäl omgång träskydd innan det monteras.