De två vanligaste kompostbehållarna är den slutna av plast och den öppna. Den slutna plastbehållaren lämpar sig bäst för grönt köksavfall eftersom den är säker mot råttor. Till vanligt trädgårdsavfall är slutna behållare mindre lämpade, helt enkelt för att de inte är särskilt rymliga.

Men det är en god idé att blanda köksavfall med trädgårdsavfall. Det något grövre trädgårdsavfallet ger luft år det annars mycket fuktiga köksavfallet. Om vintern stannar komposteringen upp och om du bara lägger i köksavfall i behållaren kommer komposten att ruttna och lukta illa.

Det kan du undvika genom att tillföra till exempel sågspån eller halm. Den öppna behållaren kan man lätt göra själv och den är bra för trädgårdsavfall.I den öppna behållaren kan du kompostera det mesta av ditt trädgårdsavfall men en del av avfallet måste först behandlas.

Grenar från buskar och träd tar långt tid att kompostera men om du finfördelar dem skyndar du på processen rejält. Du kan antingen använda en kompostkvarn eller, om det är mindre grenar, en gräsklippare.

Det är en dålig idé att lägga nyklippt gräs i komposten. Gräs innehåller mycket kväve som är svårt att bryta ner. Därför ska du låta gräset torka i solen innan det blandas i komposten.

Mindre plantor och beskärningsavfall bryts ned förhållandevis snabbt men ogräs ska du vara försiktig med att lägga i komposten. Fröerna är nämligen ganska hårda och bryts sällan ner.

Så om du har mycket ogräsfrö i din kompost kommer de att hamna i hela trädgården när du sprider ut den färdiga kompostjorden. Ogräs ska du, om möjligt, köra bort till en större allmän komposteringsanläggning.

Kompostering kräver syre och vatten. Därför ska du då och då röra om i din kompost och vattna den på sommaren. Dessutom är det alltid bra att ta ut hela komposten ur behållaren på våren och vända den innan du lägger tillbaka den.

Du kan också tillsätta kompostmask som påskyndar förmultningen. Beroende på kompostbehållare och kompostmaterial får du inom en säsong eller två näringsrik mull som du antingen kan lägga ut i ett tunt och jämnt lager eller blanda ner i trädgårdens jord.