.Man kan använda samma metod till en mängd saker, till exempel fundamentet till en terrass, ramen till en planteringslåda, en sandlåda m.m.

Först ritas överliggarens tjocklek in på toppen av stolpen. Därefter avsätts virkesbredden på stolpens sida – markeringen dras ut runt hela stolpen med hjälp av en vinkelhake.

På samma sätt drar han ner markeringen från stolpens topp så att det framgår hur mycket som ska sågas bort så att det passar med dimensionerna på överliggaren. De markerade bitarna sågas av med en handsåg. Börja med att hålla sågen i 45 graders vinkel och håll den sedan vågrätt.

När det lodräta snittet är gjort läggs stolpen ner så att det blir lättare att göra det sista snittet. När klossen är borta rensas urtaget med hjälp av ett stämjärn. Nu passar den tvärgående överliggaren precis i urtaget i stolpen och övergångarna är fina både i toppen och längs sidorna. Delarna kan fogas ihop med vagnsbultar eller rundstav och lim eller så fäster man ihop dem med skruvar.