Lägg upp spjälorna och se till att de ligger med topparna i linje. De här spjälorna ska monteras med vardera fyra skruvar. Två uppe och två nere. Och skruvarna ska sitta i helt raka linjer.

Hantverkaren mäter först upp var spjälorna ska placeras på staketets två tvärliggare. Därefter avsätter han tvärliggarnas bredd, minus två centimeter i vardera änden. Därmed kommer skruvarna att sitta två centimeter från kanterna. Och det är ingen risk att de spricker.

Nu markerar han de linjer som skruvarna ska placeras efter. Både uppe och nere. Du kan underlätta ytterligare genom att montera den första skruven i varje spjäla medan spjälorna ännu ligger på arbetsbänken eller på marken. Dra in en skruv till hälften i varje enskild spjäla och följa noga markeringarna, så får du ett gott resultat. Därefter är det lätt att sätta spjälorna på plats och du är helt säker på att både spjälor och skruvar sitter i fina linjer.