Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
STAKET ÅR 2016: Det är enklare att bygga och underhålla, vattnet leds bort mer effektivt och det har en snyggare finish!

STAKET ÅR 2016: Det är enklare att bygga och underhålla, vattnet leds bort mer effektivt och det har en snyggare finish!

För nästan 20 år sedan reste vi ett klassiskt staket och vi använde varken tryckimpregnerat trä eller organiska lösningsmedel. Vi satsade på prima material och genuina hantverksmetoder och vi skrev att det var ett experiment.

Artikeln fanns med i nummer 10/1998 och du kan hitta den här: Ett helt naturligt staket

20 år senare...

Nu – nästan 20 år senare – kan vi konstatera att experimentet lyckades tämligen bra. Staketet har överlevt två orkaner, flera iskalla vintrar och åtskilliga solskenstimmar utan att visa tecken på trötthet eller nedbrytning. Så vi törs verkligen lova att staketet håller i 20 år. Säkert också i 30 år och kanske rent av i 40 år. Och det är en mycket lång tid för ett staket.

Kan vi göra det ännu bättre? Kan vi göra det lite enklare att resa och underhålla? Ja, det kan vi så därför skapar vi en version 2.0.

SE OCKSÅ: 10 tips: Bygg ett STAKET som håller!

Vattnet leds snabbare från staketet

De flesta ändringarna handlar om att leda bort vatten snabbare från staketet, framför allt från de vågräta ytorna. Regn- och smältvatten sliter tillsammans med is hårt på färgen och träet. Därför rekommenderar vi ännu större fasning och ett fräst spår under kanten.

Mer behövde vi inte ändra med tanke på hållbarheten. Men vi ändrar lite i konstruktionen för att göra staketet både billigare och enklare att montera. Vi har dessutom förbättrat finishen genom att fräsa spår i både spjälor och stolpar. Det ära för prydnadens skull. Men det blev snyggt!

LADDA NED HELA ARTIKELN och se hur vi bygger det perfekta staketet anno 2016.

Det nya staketet är lättare att resa

På 1998-modellen skulle man stämma ut för de vågräta spikreglarna. Det gav bättre stabilitet men verkade avskräckande för många. Därför använder vi i dag beslag och skruvar till fogningen.

Nu bygger vi med ett diskret vinkelbeslag och en 80 mm lång, sned skruv.

Nu bygger vi med ett diskret vinkelbeslag och en 80 mm lång, sned skruv.

Det nya staketet är lättare att underhålla

Alla spjälor har kapats med spetsig underkant för att vattnet lättare ska droppa av. När staketet ska målas på nytt om några år går det snabbare.

1998 (blått) gick alla spjälor ända ned till marken, så att träet kunde suga åt sig massor av fukt. Det innebar också att de var svåra att pensla med olja eller färg.

1998 (blått) gick alla spjälor ända ned till marken, så att träet kunde suga åt sig massor av fukt. Det innebar också att de var svåra att pensla med olja eller färg.

Vattnet leds snabbare bort från det nya staketet

På den nya versionen (rött) rinner vattnet snabbare bort eftersom allt vågrätt trä har fasats av och för att vi har fräst en droppkant på undersidan av träet. Då bildar vattnet lättare droppar som rinner av.

I den första versionen (blått) hade alla vågräta brädor bara en lutning på 10 grader. Det var för lite.

I den första versionen (blått) hade alla vågräta brädor bara en lutning på 10 grader. Det var för lite.

Det nya staketet har en snyggare finish

Både spjälor och stolpar har försetts med frästa dekorativa spår. De är bara som prydnad men ger staketet ett lyft. Nu är det mycket elegant!

1998 hade spjälorna bara sågats till högst upp. Inga extra dekorationer.

1998 hade spjälorna bara sågats till högst upp. Inga extra dekorationer.