Här har hantverkaren valt att såga en spjäla med en bit hyvlat furuträ, 7,2 cm brett. Han mäter ut till mitten, 3,6 cm och drar ett streck längs hela plankan. Därmed får man en linje att utgå ifrån vid utsågningen.

Hur spjälorna ska se ut är en fråga om tycke och smak. Här ritar hantverkaren för hand ut ett mönster i mjuka böjar med en blyertspenna. Noter att han bara ritar längs ena sidan på spjälan. När du är nöjd med mönstret är det bara att sätta igång med sticksågen.

Här använder vi en smal sågklinga, som är lättare att vrida även i skarpare böjar.Hantverkaren sågar underifrån, så att det blir lättare att följa markeringen.

Det går bra att såga uppifrån, men resultatet blir mindre exakt. När den ena sidan är tillsågar slipas snittytan med ett mellangrovt sandpapper, korn 120. Spjälan ska nämligen användas som mall till de övriga spjälorna i staketet.

LÄS OCKSÅ: Test av sticksågar

Den tillsågade spjälan läggs an mot en ny planka med långsidorna i flukt med varandra och den första schablonspjälans mönster ritas av på den nya spjälan.

Schablonen vänds så att den släta långsidan ligger i flukt med den andra kanten på den nya spjälan. Och mönstret avsätts på nytt. Nu har vi en symmetrisk markering som är exakt likadan på båda sidorna.Mönstrets båda sidor är uppritade på den nya spjälan och sen sågas till med sticksågen.

Vår hantverkare är rutinerad och håller arbetsstycket, spjälan, i handen medan han sågar. Är du inte lika rutinerad går bra att spänna fast spjälan i ett arbetsbord eller en hyvelbänk och såga en bit i taget.

Slutligen slipas staketspjälan så att sticksågens spår inte syns. Eftersom spjälorna är av vanligt furuträ måste de impregneras och målas innan de används utomhus.Man kan självfallet använda samma metod om man ska byta ut ett par gamla spjälor i ett befintligt staket.