Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Stängslet har störar av tryckimpregnerat trä, och de har klätts med nät som är perfekt för klätterväxter.

Stängslet har störar av tryckimpregnerat trä, och de har klätts med nät som är perfekt för klätterväxter.

Det snabbaste och billigaste sättet att resa ett högt staket på är att knacka ner störar av trä i marken, och sedan fästa ett nät på dem. Om du dessutom planterar klätterväxter längs nätet, kommer dessa snabbt att sprida sig och täcka nätet, som i framtiden upplevs som en grön vägg.

Om du använder spetsiga störar av trä i stället för stolpar, kan du knacka ner störarna (om marken inte är stenig) med handslägga, och då slipper du gräva hål för stolpar. Konstruktionen kräver dock att du stöttar störarna med snedsträvor, som du också slår ner i marken.

Lämpliga klätterväxter är exempelvis murgröna, vildvin, kaprifol och andra som snabbt sprider sig och bildar en grön yta. Vårt stängsel doftar ljuvligt av den snabbklättrande kaprifolen.

Ladda ned hela artikeln och se hur du gör.****

Stängslet består här av tryckimpregnerade störar. Vitsen är att varje stör ska kunna användas både som stolpe och överliggare.