Plank på det enkla sättet: Perfekt resultat varje gång!

Därför är det enkelt! Med förmonterade stolpar kan du använda sektionerna som mall för var du ska gräva. Och så blir sektionerna ännu lättare att hantera och fästa mot varandra, när du gör arbetet själv.

Förfarandet brukar vara det motsatta. Men om du börjar med att montera stolparna direkt på sektionerna, kan du använda sektionerna som mall för var du ska gräva. Du börjar med att skruva fast båda stolparna på den första sektionen. Därefter placerar du den på marken, där den senare ska gjutas fast. Nu kan du lätt se var du behöver gräva ut för de två stolparna. Slutligen fixerar du och gjuter fast den första sektionens stolpar med betong.

På resterande sektioner ska du endast montera en stolpe, innan du fäster sektionen på den föregående.

Tidsförbrukning:
30 min per sektion.

Pris:
Ca 500 kr för första sektionen, ca 250 kr för resterande.

Material till två sektioner:

  • 2 sektionsplank, 180 x 150 cm
  • 8 väderbeständiga beslag med skruvar
  • 3 stolpar, 7,5 x 7,5 cm
  • 6 staketbrädor, 1,6 x 10 x 240

Finjustera med småsten

När du bygger plank på det enkla sättet kommer du behöva justera stolparna i höjden, så att alla sektioner till slut hamnar rakt. Eftersom stolparna dessutom ska vila på småsten för att inte få direkt jordkontakt, så gör vi det enkelt för oss och justerar stolparnas höjd med hjälp av mängden småsten.

Stolparna ska gjutas fast på frostfritt djup, ca 90 cm under marken. Men eftersom vi gärna vill ha lite plats för småsten gräver vi ca 95 cm ner.

Plank på det enkla sättet: Finjustera med småsten