Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Man kan vänja sig vid en del oljud och buller, men när ljudet når upp på en viss nivå blir du tvungen att göra något åt det – om du kan. Om du bor vid en trafikled eller tungt trafikerad gata kan du minska bullret från trafiken en hel del med en bullerskärm.

Två sorters bullerskärmar

Det finns två slags skärmar. Den reflekterande som sänder tillbaka ljudet till källan och den absorberande som suger till sig ljudet. Det är en sådan skärm vi bygger för den är den effektivaste. Den reflekterande sänder tillbaka ljudet och om det då studsar mot en buss eller lastbil så hamnar det ändå på din tomt.

Tätheten har stor betydelse för hur effektiv en bullerskärm är. Ju tätare, desto effektivare. Det som suger till sig ljudet är isoleringsskivor av mineralull som skärmen ska fyllas upp med. Du bör helst välja fasta skivor som kan staplas och som tål att användas utomhus, t.ex. stapelskiva, hård väggskiva, bullerskiva etc. (priser mellan 100 och 200 kr/kvm). Det ser kanske inte så snyggt ut men det är nödvändigt för att de ska kunna suga till sig ljudet. Och det är endast sidan mot vägen som ska vara öppen. På insidan kan du sätta panel.

För att uppföra ett plank som är högre än 110 cm krävs bygglov så du gör klokt i att kontakta kommunen i god tid innan du sätter igång.

Ladda ned hela artikeln och få en utförlig byggbeskrivning.

Sedan bullerskärmen uppfördes har ljudet dämpats 5–6 dB(A) i trädgården. Nu kan man sitta på terrassen och tala med varandra trots att bilarna dånar förbi på den andra sidan staketet. Det var helt omöjligt tidigare.